Kişisel Verilerin Korunması

loading

KUR HESAPLA

                                                                                                        
1. Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu Çakırlar Otomotiv Pazarlama Ahmet Çakır ve Ortakları Kollektif Şirketi (Çakırlar Otomotiv veya Şirket) olarak CCTV aracılığıyla kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan kapsamda işleneceğini beyan ederiz;
 2. Veri Konusu Kişi Grubu ve İşlenen Veriler Çakırlar Otomotiv, Plaza binası içerisinde, giriş, çıkış ve bahçesinde, servis ve otopark alanında çalışan mahremiyetini ihlal etmeyecek şekilde tüm alanları görüntüleyen video kayıt sistemi kullanmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz çalışanları, müşterileri ile işyerini ziyaret eden tüm kişi gruplarına ait kişisel verileri CCTV aracılığıyla işlenmektedir. Tüm güvenlik kameraları aracılığıyla görüntü kaydınız işlenmekte olup; servis kayıt kısmında ses ve görüntü kaydı alınmaktadır.
3. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi, İşlenme Amacı ve Yöntemi CCTV aracılığıyla gerçekleştirilen veri işleme faaliyeti, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayanmaktadır. Güvenlik kameraları; 7 gün ve 24 saat boyunca otomatik olarak kayıt yapmakta olup, verileriniz; bina ve eklentilerinde fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliğinin sağlanması, denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, acil durumlar ile iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve erişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması Toplanan kişisel verilerinize; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde;
§ Şirket içinde yalnızca görevi gereği erişime yetkili kişilere,
§ Hukuki ihtilaf halinde sözleşmeli avukatlara,
§ Kolluk kuvvetleri ve yargı makamlarına,
§ Kanunen yetkili kişi veya kurumlara aktarılabilecektir. İşlenen kişisel veriler, şirket bünyesinde bulunan kayıt cihazları vasıtasıyla saklanmaktadır. Kayıtlara yalnızca yetkili kişilerin erişimi bulunmakta olup gizlilik sözleşmesi gereği ilgililer kayıtların gizliliğini korumayı ve amacı doğrultusunda kullanmayı taahhüt eder.
5. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi Toplanan kişisel verilerinizin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. Mevzuat gereği kayıtlar, 20 gün süreyle muhafaza edilmekte, bu süresinin sonunda otomatik olarak kalıcı şekilde silinmektedir.
6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, şirketimizden temin edebileceğiniz Veri Sahibi Başvuru ve Bilgi Formundaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye; Şirketimizin web sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Bölümü ile kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.
                                                                                             

whatsapp

Sitemizin kullanışını iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Devam etmekle çerez kullanımını onaylamaktasınız. Detalı bilgiye {link} üzerinden ulaşabilirsiniz.

X